donderdag 11 december 2008

Joris Vandenbroucke verlaat Vlaams Progressieven


Joris Vandenbroucke, Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid, keert de Vlaams Progressieven de rug toe. Vandenbroucke kan zich niet verzoenen met de zelfstandige koers die de partij onder interimvoorzitter Nelly Maes en oud-voorzitter Geert Lambert wil varen. Vandenbroucke blijft in het Vlaams parlement zetelen als onafhankelijke in de sp.a-Vl.Pro-fractie. In de gemeente- en OCMW-raad van Beringen blijft hij deel uitmaken van de sp.a-fractie.

“Op de partijraad van dinsdag 25 november heb ik het voorstel van Bert Anciaux verdedigd om samen met sp.a te werken aan een progressief, Vlaams, sociaal en democratisch alternatief. In het parlement en op het lokale niveau heb ik ondervonden dat dit mogelijk is. Op tal van maatschappelijke problemen hebben we immers gelijkaardige antwoorden. Door de krachten te bundelen hebben we als progressieven ook een grotere impact op de politieke besluitvorming. De beslissing van Vl.Pro om als zelfstandige partij te opereren staat haaks op het principe van samenwerking en dreigt zelfs de progressieve krachten verder te versnipperen. Ik wil daar niet aan meewerken, er rest mij niets anders dan ontslag te nemen uit de partij” aldus Vandenbroucke in een mededeling op zijn eigen website.

Geen opmerkingen: